Echo 

Echo
Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2, Brno 
27. březen 2019 - 18. květen 2019

Brno, Fait gallery

www.faitgallery.com/soucasne-a-planovane.html


Kurátorka: Denisa Kujelová

Konfrontace autorů několika generací předkládá možnost revidovat zavedené kategorie a pojmosloví historií prověřené praxe. Vztahy mezi díly z dalšího výběru sbírky Fait Gallery jsou tak předjímány s ohledem na relativní hranice vymezujících pojmů i samotných entit uměleckého díla a jeho diváka. Postoje jednotlivých autorů se v mnoha rovinách rozcházejí, ale propojuje je linie abstrakce, konceptuální zpřesňování myšlenky díla a uvážená práce s výrazovými prostředky.

Fait Gallery