Miroslav Šnajdr st.: Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc 

Miroslav Šnajdr st.: Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc
Muzeum moderního umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc 
28. únor 2019 - 2. červen 2019

Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění

www.muo.cz/miroslav-snajdr-st-malba-a-kresba--2567/


Kurátor: Ivo Binder

Hornista Moravské filharmonie v Olomouci, ale také malíř a kreslíř Miroslav Šnajdr patří ke klíčovým osobnostem soudobé české malby a kresby. Jeho díla jsou dnes součástí všech významných sbírek, tedy i té Muzea umění. Právě do ní umožní návštěvníkům nahlédnout od 28. února výstava Miroslav Šnajdr st. | Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc.

Muzeum moderního umění Olomouc