Václav Cigler / Michal Motyčka: Světelné pole 

Václav Cigler / Michal Motyčka: Světelné pole
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem 
21. únor 2019 - 5. květen 2019

Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

www.galerieroudnice.cz/vaclav-cigler-michal-motycka-scetelne-pole.html


Kurátor: Magdalena Deverová a Jana Šindelová

Václav Cigler (*1929) s Michalem Motyčkou (*1974) připraví pro velký sál Galerie moderního umění v Roudnici n. L. site-specific instalaci nazvanou Světelné pole. Václav Cigler, který v době výstavy oslaví významné životní jubileum, se ve své výtvarné práci věnuje kresbě a skleněné plastice od konce padesátých let. Svým počínáním předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, se sklem, světlem a s vodou. V letech 1951–1957 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Josefa Kaplického. V roce 1965 založil a do roku 1979 vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.
 
Instalace v podobě prostorově rozloženého pulzujícího světla, tichého levitujícího objektu, se bude zjevovat a oslňovat prostor galerie – místo společného setkání – a uvádět diváka do širšího prostorového kontextu. Návštěvník bude moct vnímat symboliku světelné instalace nejen svým zrakem, ale i svou fyzickou přítomností možným pohybem skrze instalaci. Výstavní projekt Světelné pole si klade mimo jiné za cíl pomocí konfrontace současné realizace s ranými pracemi zhodnotit autorův vývoj a vztah k jednomu z jeho nejstěžejnějších vyjadřovacích prostředků – totiž ke světlu a jeho symbolickému významu. Pandán k monumentální prostorové realizaci budou tvořit kresby, pracovní návrhy a realizace světelných systémů a struktur ze sedmdesátých let z archivu autora, jako například světelný objekt v hledišti Slovenského národního divadla v Bratislavě, který patřil v roce 1972 mezi první programované světelné objekty v Československu. Katalog k výstavě představí souhrnnější obraz společných instalací Václava Ciglera a Michala Motyčky, jež vznikaly od roku 1999 po současnost.