Katarína Hládeková 

Katarína Hládeková
Dům umění Ústí nad Labem, Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem 
13. prosinec 2018 - 2. únor 2019

Dům umění Ústí nad Labem

duul.cz/katarina-hladekova/


 Kurátorka: Adéla Machová

Výstavný projekt Hory ju sužujú obsahovo i formálne nadväzuje na dlhodobý výskum Básnická zbierka zahŕňajúci súbor výstavných projektov, ktoré z rôznych uhlov pracujú s motívnom domoviny v špecifickej forme vizuálnej poézie. Oproti predchádzajúcim častiam cyklu zanáša do kontemplácie o krajine a domovine subjektívne hľadisko (point o view). Pracuje s pomocou štylizovaných figurálnych motívov a odkrývania špecifickej osudu a senzitivity konkrétnej ženy nachádzajúcej sa v neľahkej sociálnej situácii. Táto žena – cudzinka sa na začiatku 20. storočia po vydaji so slovenským intelektuálom dostala na Slovensko. Motív hôr, inšpiračná stálica slovenskej kultúry, sa pod prizmou jej subjektívneho nahliadania mení v symbol nepokoja a tragédie daných neprijatím, vykorenením a nemožnosťou sa z tohto utrpenia vymaniť. Hory ju sužujú. Vychodiskami tejto práce sú pocity skutočnej historickej figúry, jej identita je ale zatiaľ schválne ponechaná v utajení. Vystupujúc pod iniciálmi M. M., polo-mýtická postava totiž nielenže usvedčuje tragickú legendu rozprávanú v súčasnom kontexte z korupcie a senzitívnej manipulácie, v odosobnení dokladá silu možnosti zdieľať utrpenie ako i krátkosť cesty od skutočnej tragédie k chvíľkovému dojatiu ako k jednému z aspektov krásna.

 

Dům umění Ústí nad Labem