Nikita Kadan 

Nikita Kadan
Dům umění Ústí nad Labem, Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem 
13. prosinec 2018 - 2. únor 2019

Dům umění Ústí nad Labem

duul.cz/nikita-kadan/


 Kurátor: Monika Szewczik, Michal Koleček

Práce Nikity Kadana kombinuje pokus čelit postupujícímu oslabování role koherentního historického vyprávění a snahu o posílení role umělce a symbolické umělecké reprezentace ve společnosti. Kombinace jeho umělecké praxe s kritickými společensko-politickými otázkami divákům umožňuje nahlédnout do politické zkušenosti charakterizující současnou situaci na Ukrajině. Nikita Kadan navazuje na strategii kolektivního aktivismu, na jejímž etablování se aktivně podílel v rámci skupiny R.E.P. Kadanova individuální praxe zahrnuje soubor prací tematizujících pojmy paměťové politiky a vztahy mezi vyprávěním moderny a realitou kapitalistické společnosti.

Kadanovo dílo prostupují vypjatá citlivost pro interpretaci historie a schopnost vizualizovat vnitřní mechanismy, které regulují dynamiku mezi zapomnětlivostí a pamětí. Po raném post-sovětském období charakterizovaném „historickou amnesií“ se poslední dekáda ukrajinských dějin vyznačuje „válkou vzpomínek“, kdy protichůdné historické symboly a soudy, které odpovídají různým politickým potřebám a kulturním touhám, nově vyplňují veřejný prostor. Jeden z převládajících konceptů post-oranžově-revoluční Ukrajiny je označován jako „Eurorenovace“, aspirace posilovat novou evropsko-ukrajinskou identitu tím, že bude relativizována váha minulosti.

Podle slov Nikity Kadana: Ukrajinská renovace se skládá z vyměnitelných ploch, sádrokartonu a plastu. „Eurorenovace“ je sebeidentifikace prostřednictvím spotřeby, drahá podívaná na reprezentativní demokracii, která se rychle zhoršuje, euforie „věčného dneška“, plastového listu tištěné reklamy přilepeného na žulu sovětského metra.

 

Dům umění Ústí nad Labem