Srpen 1968 v Praze 

Srpen 1968 v Praze
Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8 
22. srpen 2018 - 2. prosinec 2018

Muzeum hlavního města Prahy

http://www.muzeumprahy.cz/srpen-1968-v-praze/


 

Venkovní výstava pod názvem „Srpen 1968“ přiblíží návštěvníkům prostřednictvím fotografií, plakátů a dalšího tiskového materiálu ze sbírek Muzea hlavního města Prahy pohnuté okamžiky srpnových dnů roku 1968 v hlavním městě. Krize ve straně a společnosti na konci 60. let 20. století vyústila ve snahu o obrodný proces, který do dějin vstoupil pod označením Pražské jaro.

Jednalo se o neúspěšný pokus reformního křídla komunistů o demokratizační proces, došlo k uvolnění ve společnosti, byla zrušena censura, obnovila se činnost některých spolků a byla připravena půda pro vznik dalších politických hnutí. Započaté úsilí o reformy ve společnosti ukončil násilný vpád vojsk pěti států Varšavské smlouvy na území Československa, od něhož v srpnu 2018 uplyne právě 50 let.

 

Muzeum hlavního města Prahy