Sylva Francová – Šedé město 

Sylva Francová – Šedé město
Dům umění Ústí nad Labem, Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem 
6. září 2018 - 6. říjen 2018

Dům umění Ústí nad Labem

http://duul.cz/sylva-francova/


 

Na výstavě Šedé město představuje autorka Sylva Francová umělecká díla inspirovaná sídlištěm Jižní Město, kde vyrůstala a dlouhou dobu žila. „Sídliště mám zaryto hluboko pod kůží, ve vzpomínkách mám uložené nekonečné řady oken na šedých panelech, betonové podchody a nadchody, tajuplné průduchy z metra a prázdné pláně, kterými se prohání vítr,” říká Sylva Francová. Největší panelové sídliště v České republice autorka dlouhodobě zachycuje v časosběrných projektech. Vznikají tak série obrazů, v nichž se zrcadlí atmosféra betonového městského prostoru. Někdy neosobního, jindy tajemného. Můžeme v nich pak sledovat neustále se měnící svět, ve kterém se zrcadlí proměny v čase, ročních obdobích i aktivitě a náladách místních obyvatel.

Autorská fotografická kniha „Šedé město“ je vystavěna na vzpomínkách na proměny sídliště. Místo je zde vnímáno jako prostor nezastavitelně pozměňovaný v běhu času. Francová pracuje nejen s fotografiemi nedávno pořízenými, ale i s těmi, které mají své místo v rodinném archivu za posledních 15 let. Sleduje především vzhled sídliště a jeho postupnou proměnu. Z reality všedních detailů je vytvářena mozaika, ve které jako by se zastavil čas.

Davy a nejrůznější seskupení lidí zachycuje Sylva Francová v projektu „Skupinové izolace”, který se divákovi na výstavě představuje jak formou instalace s názvem „Sbírka lidí”, tak rovněž pomocí autorské fotografické knihy. V ní pak pracuje s dvojicemi fotografií na protilehlých stranách, kdy první fotografie zaznamenává reálnou situaci a druhý obraz se soustředí na vybrané obyvatele vytržené z kontextu. Skupinový řád, jenž je zároveň vnitřně doprovázený určitým chaosem a aktuálním pohybem, představuje sbírku autorčiných spoluobyvatel. Následným zaměřením pozornosti na jedince Sylva Francová odkazuje na osobní identitu člověka, která se v davu skrývá.

Dlouhý pás fotografií v knize „Poutníci” zachycuje opuštěná místa sídliště, kde se jen občas objeví osamocený poutník pomalu kráčející prázdnými pláněmi. Autorka zvolila formát leporela, který vytváří iluzivní obrazový příběh o místních obyvatelích.

Sylva Francová se autorské fotografické knize (photobookworks) věnuje v rámci doktorského studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Pro fotografie publikované metodou reprodukce v knihách se na české výtvarné scéně vžil obecný název fotografické knihy. Na přípravě a uspořádání se výrazně podílí samotní autoři s cílem vytvořit knihu jako umělecké dílo.

 

Dům umění Ústí nad Labem