Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula 

Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem 
20. září 2018 - 25. listopad 2018

Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

www.galerieroudnice.cz/osvobozene-divadlo-ocima-alexandra-paula


Fotograf Alexandr Paul (1907–1981) je spjat s historií československé fotografie především od roku 1931, kdy s fotografem Františkem Illkem vedl patrně nejmodernější ateliér své doby.Ve fotografii spolu s mnoha dalšími tehdy spolutvořil hlavní proud, který pod sjednocující ideou funkčnosti spojil objevy konstruktivismu a nové věcnosti ve fotografické tvorbě. Výstava v předsálí Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představí Alexandra Paula v roli „dvorního fotografa“ Osvobozeného divadla z období 1931–1938.

Vybrané snímky z rozsáhlého souboru sbírky Archivu atelieru Paul (který jako kulturní památka obsahuje přes 100 000 negativů se širokým záběrem témat ve 13 podsbírkách) představí Paulův reportérský profesionalismus; po technické stránce se jedná o jedny z prvních ukázek bezprostředně fotografovaného divadla. Snímky z Osvobozeného divadla jsou vlastně propagační fotografie své doby, ale jsou nabity informacemi, ožívají na nich herci, hudebníci, tanečnice, slavní návštěvníci, ale také scény, kostýmy, maskování. (A protože Osvobozené divadlo bylo progresívní po všech stránkách, patří např. i líčení k nejčistším stylovým dokladům naší výtvarné avantgardy.) Dokumentární hodnota Paulových snímků je tedy mimořádně velká a daleko přesahuje rámec divadelního oboru. Vybraný soubor z historických negativů představí divadelní představení, zákulisí i slavné V+W.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem