#GVP50 

#GVP50
Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8 
12. červen 2018 - 15. září 2018

Muzeum hlavního města Prahy

http://www.muzeumprahy.cz/gvp50/


 Výstava k 50. výročí vzniku Gymnázia Na Vítězné pláni představuje historii a vývoj jednoho z nejlepších pražských gymnázií. Koncept výstavy i celou realizaci si gymnázium zajišťuje samo, přičemž se nich mimo vyučující podílejí i stávající studenti, bývalí absolventi a ostatní zaměstnanci školy.

Výstavní panely připomínají tvář oficiální, výukovou, ale i studentský život. Výstava si klade za cíl ukázat jedinečnou soudržnost a loajalitu mezi studenty, absolventy i učiteli v průběhu celých 50. let.

Kromě vystavených artefaktů, které tvoří převážně tvorba studentů a například i studijní pomůcky, je zde i prostor k odpočinku. Ten nabízí možnost zhlédnout videa a zároveň spočinout na pohovce ředitele Zdeňka Mikyšky, která se jako jedna z mála věcí dochovala na GVP až do dnešní doby. Dále se návštěvníci mohou aktivně podílet na dotváření výsledné podoby výstavy, a to formou záznamů na lavicích a lavičce, vytvořením vzpomínkového selfie nebo zápisem do návštěvní knihy. 

Muzeum hlavního města Prahy