Otakar Slavík - Těla 

Otakar Slavík - Těla
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem 
29. červen 2017 - 3. září 2017

Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Výstava představí výjimečný soubor prací na papíře, jež vznikaly během autorova nuceného exilu ve Vídni od osmdesátých let až do roku 2008. Navýsost plasticky zpracované, bravurní figurální kresby poukazují ještě výrazněji, než je tomu v malířském díle, na symbiózu umělcova sochařského základu s malířstvím. Figura se stala základním námětovým elementem tvorby, ve které Otakar Slavík (1931–2010) stále zvažoval vztahy mezi tématem a jednotlivými zobrazovanými prvky pomocí barev. Stejně jako v malbě, řešil i v kresbě otázky týkající se barvy samotné, otázky tělesnosti a prostoru.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem